یک تصویر گویاتر از هزاران کلمه است احتمالا بارها این جمله را شنیده‌اید. هنر عکاسی تبلیغاتی همین است. یعنی جوهره کسب‌وکار و محصول شما را بگیرید و تصویربا آن بسازد که در لحظه همان حس را به مخاطب منتقل کند. از این‌ها گذشته، دنیای ما دنیای تصویر است. عکس‌ها و ویدئو‌ها بخش مهمی از زندگی روزمره ما شده‌اند. حتی خیلی اوقات متن‌ها را هم در قالب عکس و ویدئو می‌خوانیم یا می‌شنویم. مهم نیست جه پلتفرمی مد نظر شماست، محتواهای بصری روزبه‌روز محبوب‌تر می‌شوند. همین‌که پلتفرم‌های بسیاری کاملا مبتنی بر ویدئو و عکس وجود دارند این موضوع را ثابت می‌کند. پس باید چشم‌گیر ظاهر شوید…