احساس می‌کنید باید اطلاعات مختلفی در مورد کسب‌و‌کارتان را با مخاطبانتان بی‌واسطه در میان بگذارید؟ بسیاری از برند‌ها چنین نیازی را احساس می‌کنند. با ویدئو‌های گفتگو محور نه‌تنها مخاطب جزئیات مهم را از زبان خودتان می‌شنود، بلکه این نوع ویدئوها احساس نزدیکی و اعتماد هم ایجاد می‌کنند. چه بهتر از این‌که مخاطبان شما را به چشم یک دوست ببیند؟ ایجاد اعتماد یکی از ارکان اصلی هر کسب‌و‌کاری است و ساده به‌دست نمی‌آید. اما ارتباط صادقانه می‌تواند گامی مهم در تسهیل آن باشد.